Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών

ιστοσελίδα www.kep.gov.gr

1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γενική διεύθυνση διοικητικής υποστήριξης Αχαρνών 2 Αθήνα Τηλ. 212-4455
Γενική διεύθυνση Γεωργικών εφαρμογών και έρευνας Πατησίων 207 και Σκαλιστήρι Αθήνα Τηλ. 212-8221
Γενική διεύθυνση οικονομικής υποστήριξης και επιθεώρησης Μενάνδρου 22 Αθήνα Τηλ. 212-5238
Γενική διεύθυνση Δασων και φυσικού περιβάλοντος Χαλκοκονδύλη 31 Αθήνα Τηλ. 212-4616
Γενική διεύθυνση εγγειοβελτιωτικών έργων και γεωργικών διαρθρώσεων οδός Σεράφη 60 και Λιοσίων Τηλ. 8399723
Γενική διεύθυνση Αλιείας Συγγρού 150 Αθήνα Τηλ. 9287111
Γενική διεύθυνση Κτηνιατρικής Καπνοκοπτηρίου 6 Αθήνα Τηλ. 2125754
Επίσημη ιστοσελίδα www.minagric.gr

2) Υπουργείο Ανάπτυξης

Ενέργεια και Φυσικοί πόροι – Λ. Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα _ Τηλ. Κέντρο: 210 6969000
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Λ. Μεσογείων 119,Τ.Κ. 101 92 Αθήνα _ Τηλ. Κέντρο: 210 6969000
Γενική Γραμματεία Εμπορίου Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ.101 81 Αθήνα _ Τηλ. Κέντρο: 210 3893000
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή – Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81 Αθήνα _ Τηλ. Κέντρο: 210 3893000
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Λ. Μεσογείων 14-18, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Τηλ. Κέντρο: 210 7458000
Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα – Λεωφορος Μεσογείων 56, 115 27 Τ.Κ. Αθήνα _ Τηλ. Κέντρο: 210 7450801
Επίσημη ιστοσελίδα www.ypan.gr

3) Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης

Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Καλλιθέα Τ.Κ. 101 63 ΑΘΗΝΑ όπισθεν της Παντείου
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 – 1318000, 210 – 9098000
Επίσημη ιστοσελίδα www.minpress.gr

4) Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Πειραιώς 40, Τ.Κ 101 82 Αθήνα
Τηλ. 2105295001, 2131516000 ,2105295000 ,2105295100
Επίσημη ιστοσελίδα www.ypakp.gr

5) Υπουργείο Δικαιοσύνης

Λεωφόρος Μεσογείων 96, Τ.Κ 11527 Αθηνα
Τηλ.2107767000 ,2107767001 ,2131307000
Επίσημη ιστοσελίδα http://www.ministryofjustice.gr

6) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Πεντάγωνο, Χολαργός Τ.Κ 15451 Αθήνα
Τηλ.2106555911 ,2131517600
Πληροφορίες ιστοσελίδα www.mod.gr

7) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι
Τηλ.2103442000
Πληροφορίες ιστοσελίδα www.ypepth.gr

8) Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Γρηγορίου Λαμπράκη 150 Πειραιάς ΤΚ 185 18
Τηλεφωνικό Κέντρο 210 4191700 (60 γραμμές) 210 4191561- 210 4191563
Γραφείο Πολίτη 210 4191480 – 210 4191296
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά 210-4147800
Επίσημη ιστοσελίδα www.yen.gr

9) Υπουργείο Εξωτερικών

Βασιλίσσης Σοφίας 5 και Ζαλοκώστα και Ακαδημιας 1-3
Τηλ Τηλ. 210 3682700
Επίσημη ιστοσελίδα www.mfa.gr

10) Υπουργείο Εσωτερικών

Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2, Τ.Κ 10559 Αθηνα
Τηλ. 2103744000 ,2131510000
Επίσημη ιστοσελίδα www.ypes.gr

11) Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Διοικητήριο Θεσσαλονίκης Τ.Κ 54123 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310379000, 2313501300 ,2313501100, 2313501400 ,2313501200
Επίσημη ιστοσελίδα www.mathra.gr

12) Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

Αναστάσεως 2 Χολαργός Τ.Κ 10191
τηλ. 2106508000
Επίσημη ιστοσελίδα www.yme.gov.gr

13) Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Οδός Καραγεώργη Σερβίας 10 Τ.Κ 10184 Αθηνα
Τηλ. 2103375000
και οδός Νικης 5-7 Τ.Κ 10180 Αθήνα
Τηλ. 2103332000, 2131525000
Επίσημη ιστοσελίδα www.ypetho.gr

14) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΥΠΕΧΩΔΕ

Αμαλιάδος 17 Τ.Κ 11523 Αθήνα
Τηλ.2131515000 ,2131513800
Πληροφορίες ιστοσελίδα www.minenv.gr

15) Υπουργείο Πολιτισμού

Μπουμπουλίνας 20-22 Τ.Κ 10682 Αθηνα
Τηλ. 2108201100 ,2131302100
Επισημη ιστοσελίδα www.culture.gr

16) Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

Λεωφόρος Μεσογείων 109-11 Τ.Κ 10192 Αθήνα
Τηλ. 2106964600 ,2131513000
Επίσημη ιστοσελίδα www.mintour.gr

17) Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αριστοτέλους 17-19 Τ.Κ 10187
Τηλ.2105232820 ,2105232821-9 ,2105249010-19
Επίσημη ιστοσελίδα www.mohaw.gr