Ναύπακτος, 29/10/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: ‘‘Ενημέρωση επιχειρήσεων καφέ-εστίασης και φιλοξενίας(HORECA)’’.

Πρόγραμμα Zero Waste HoReCa
Δωρεάν υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας (HoReCa)

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του για το πρόγραμμα Zero Waste HoReCa, το δίκτυο του οποίου αριθμεί ήδη 200 μέλη και στοχεύει στη δωρεάν υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας (HoReCa), με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων τους και τη σταδιακή προσαρμογή τους στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις σε σχέση με την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future, που αποσκοπεί στην προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Κάθε επιχείρηση μέλος μας μπορεί να γίνει μια από τις επιχειρήσεις HoReCa που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Zero Waste HoReCa για την περίοδο Σεπτέμβριο 2021 έως Ιούλιο 2022 και να επωφεληθεί από τα δωρεάν εργαλεία και την εξειδικευμένη υποστήριξη που παρέχονται με στόχο την υιοθέτηση της ανακύκλωσης και άλλων «zero waste» πρακτικών ώστε να μπουν σε πορεία μηδενικών απορριμμάτων.

Τα δωρεάν εργαλεία του προγράμματος περιλαμβάνουν:

• Διαδικτυακά σεμινάρια για όλα τα θέματα ανακύκλωσης, διαχείρισης απορριμμάτων και zero waste πρακτικών. Περιλαμβάνεται ενημέρωση για το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις HoReCa να ανταποκριθούν στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις, πώς μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους με στόχο τα μηδενικά απορρίμματα καθώς και ποια οφέλη (οικονομικά, περιβαλλοντικά, προβολής-κύρους) μπορούν να αποκομίσουν.

• Την εξατομικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη για θέματα που αφορούν τις ιδιαίτερες συνθήκες της επιχείρησης.

• Την παροχή Οδηγών Zero Waste Future (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) με βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης, πρόληψης και διαχείρισης απορριμμάτων για την επιχείρηση.

• Την παροχή κάδου COVID-19 για τοποθέτηση των υγειονομικών αποβλήτων (π.χ. χρησιμοποιημένων μασκών κ.λπ.).

• Την παροχή κάδου για τα οργανικά απορρίμματα της κουζίνας (εφόσον στον οικείο Δήμο πραγματοποιείται ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων).

• Την εγγραφή σε διαδικτυακή πλατφόρμα για την εφαρμογή και πιστοποίηση των zero waste πρακτικών της επιχείρησης, που θα παρέχει: α) την προβολή της επιχείρησης, β) συστηματική καθοδήγηση και συμβουλευτική ως προς την εφαρμογή των πρακτικών zero waste, γ) την πιστοποίηση και αναγνώριση της επιχείρησης σε πορεία zero waste από ανεξάρτητο φορέα.

Εφόσον οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δράση Zero Waste HoReCa, και δεν ανήκουν στις επιχειρήσεις HoReCa που συμμετείχαν στην αντίστοιχη δράση κατά το διάστημα 8/2020- 7/2021, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση (εδώ) ή/και για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσουν με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης: Υπεύθυνη Προγράμματος κα Κ. Πελεκάση, τηλ. 6974049363 ή 2108224481, email:[email protected].

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Δαβανέλλος Θέμης

Ο Γραμματέας
Μπακατσιάς Βασίλειος