Ναύπακτος, 2/11/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: ‘‘Διευκρίνιση ανοικτών υπαίθριων χώρων’’.

Μετά από ενημέρωσή μας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Μέλος της ΓΣΕΒΕΕ) για την αποσαφήνιση του χαρακτηρισμού των ανοικτών υπαίθριων χώρων, καθώς γίναμε αποδέκτες διαμαρτυριών για τους εξωτερικούς χώρους κατά την επίσκεψη κλιμακίων ελέγχου και σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ66436/2021(ΦΕΚ Β’ 4919/24-10-2021), ως ανοικτός υπαίθριος χώρος ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον δύο πλευρές. Δεν θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του χώρου που φέρουν προστατευτικά από τον άνεμο ύψους μέχρι και ενός μέτρου και τριάντα εκατοστών (1,30) από το δάπεδο του χώρου. Για καλύτερη ενημέρωση επισυνάπτουμε λεπτομέρειες από την αντίστοιχη ΚΥΑ.

Εστίαση (π.χ εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, catering, εξωτερικοί χώροι δεξιώσεων)

•Λειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο, περιλαμβανομένων των καταστημάτων εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών, μόνο ως αμιγών χώρων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, με τήρηση των μέτρων των σημείων 3, 4 και 5 του πίνακα Α και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
° Ποσοστό πληρότητας εκατό τοις εκατό (100%)
° Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια
° Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό, τηρουμένων των προδιαγραφών του σημείου 1 του πίνακα Α
° Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9
Ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.
°Οι ως άνω υποχρέωσης καταλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα ετών και άνω. Οι ανήλικοι από τεσσάρων έως και έντεκα ετών δύναται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) και οι ανήλικοι έως και δεκαεπτά ετών βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοιό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.
•Λειτουργία των επιχειρήσεων, σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α και με τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:
° Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια
° Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής
° Μέχρι δέκα άτομα ανά τραπέζι
° Φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών
° Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
° Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για τις δραστηριότητες του παρόντος σημείου ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτηρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον δύο πλευρές. Δεν θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του χώρου που φέρουν προστατευτικά από τον άνεμο ύψους μέχρι και ενός μέτρου και τριάντα εκατοστών από το δάπεδο του χώρου. Οι κανόνες των ανοικτών υπαίθριων χώρων εφαρμόζονται και για τους εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές.
° Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, όχι αποκλειστικά με καθήμενους, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο (και αποκλειστικά ανηλίκων με αρνητικό self test, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9), εφαρμοζόμενων αναλογικώς των μέτρων των σημείων 3, 4 και 5 του πίνακα Α, των προβλεπόμενων για την πιστοποίηση στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 και των ανωτέρω κανόνων λειτουργίας για τους κλειστούς χώρους.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Δαβανέλλος Θέμης

Ο Γραμματέας
Μπακατσιάς Βασίλειος