Διαμαρτυρία της Συντονιστικής Επιτροπής για την Ανάπλαση,
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22/6/2022.