Ναύπακτος, 29/10/2021

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΡΓΑΝΗ , ΓΙΑ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οι εργοδότες που απασχολούν ανεμβολίαστους , και μη νοσήσαντες από covid-19, το τελευταίο εξάμηνο , υποχρεούνται κάθε εβδομάδα, να υποβάλουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ υπεύθυνη δήλωση για τους εργαζόμενους των ως άνω κατηγοριών που απασχολούν , καθώς και τον αριθμό των Τεστ που έχουν κάνει.
Η εισαγωγή στο ΕΡΓΑΝΗ γίνεται με τους κωδικούς της επιχείρησης στη διεύθυνση eservices.yeka.gr οπου έχει δημιουργηθεί το ιστορικό των τεστ των εργαζομένων και πρέπει να το οριστικοποιήσουν , και να υποβάλουν ταυτόχρονα και την υπεύθυνη δήλωση , οπως το συνημμένο υπόδειγμα.
Οι ως άνω εργαζόμενοι, υποχρεούνται να υποβάλλονται κάθε εβδομάδα σε ένα τεστ για τον covid 19, και οι εργαζόμενοι στους πιο κάτω κλαδους σε δύο την εβδομάδα , Εστίαση , Τουριστικές επιχειρήσεις , Μεταφορές προσώπων, Εκπαίδευση ,
Μουσικές κλπ παραγωγές , Υγειονομικό προσωπικό .
Το κόστος των τεστ βαρύνει τους εργαζόμενους .
ΠΡΟΣΤΙΜΑ .
Στους εργαζόμενους που δεν υποβάλλονται σε τεστ , το πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται σε 300,00 ευρώ .
Στούς εργοδότες που δεν θα υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις , επιβάλλεται πρόστιμο 2.000,00 ευρώ για κάθε παράβαση .
Σε ψευδή δήλωση το πρόστιμο ορίζεται σε 10.000,00 ευρώ.
Απαγορεύεται στον εργοδότη να απασχολήσει εργαζόμενο με θετικο τεστ.
Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει τους εργαζόμενους , για τις υποχρεώσεις αυτές .
Απο 26/10/2021 ανοιξε η εφαρμογή , για την υποβολή της δήλωσης, και αφορά διαστημα απο 18/10/2021 μέχρι 24/10/2021.
Η προθεσμία για αυτό το διάστημα είναι μέχρι 5/11/2021.
Στη συνέχεια , κάθε εβδομάδα , από Τρίτη μέχρι Παρασκευή,
θα υποβάλλονται οι υπεύθυνες δηλώσεις , που αφορούν Τεστ της προηγούμενης εβδομάδας . Για τους εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο , δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο Προεδρος
Δαβανέλλος Θέμης

Ο Γραμματέας
Μπακατσιάς Βασίλειος