Ναύπακτος, 26/03/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για διατήρηση της ρευστότητας στην αγορά, εν μέσω των εξαιρετικών καταστάσεων λόγω κορωνοιού COVID-19

Με επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Στουρνάρα και την Γενική Γραμματέα Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κα. Χ. Απαλαγάκη η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει μια σειρά μέτρων για τη διατήρηση της ρευστότητας στην αγορά.

Πιο συγκεκριμένα η Γενική Συνομοσπονδία αναφέρει:

«Η απότομη και άνευ προηγουμένου κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, λόγω των μέτρων ανάσχεσης της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, αναμένεται να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα στην ρευστότητα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει τα εξής:

1. Παράταση της προθεσμίας προς εμφάνιση για πληρωμή ή σφράγιση της επιταγής κατά ενενήντα (90) ημέρες.
2. Αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας καταχώρισης στον Τειρεσία στις εκατόν είκοσι (120) ημέρες ( από 30 που είναι σήμερα), σε περίπτωση εμφάνισης προς πληρωμή.
3. Παροχή βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης του εκδότη από τα τραπεζικά ιδρύματα, ίση με το 100% της αξίας των επιταγών που έχουν εκδοθεί με μηδενικό επιτόκιο, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Προκρίνεται η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση να βαρύνει τον εκδότη και όχι τον κομιστή, για την αποφυγή περιπτώσεων εμφάνισης ηθικού κινδύνου. Προκρίνεται επίσης να δοθεί προτεραιότητα στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν και τις λιγότερες δυνατότητες πρόσβασης σε ρευστότητα / χρηματοδότηση.

Τα εν λόγω μέτρα αναμένεται να προστατεύσουν την ρευστότητα στην αγορά, για όσο χρόνο διαρκεί η κρίση των εξαιρετικών καταστάσεων λόγω κορωνοιού, ώστε η οικονομική δραστηριότητα της χώρας να επανέλθει στην ομαλότητα, έχοντας αποφύγει σημαντική κάμψη της για λόγους έλλειψης ρευστότητας».

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Δαβανέλλος Θέμης

Ο Γραμματέας
Μπακατσιάς Βασίλειος