Θέμα: ‘’Δικαίωση της προσφυγής ΓΣΕΒΕΕ,ΕΣΕΕ,ΟΙΥΕ, από το ΣτΕ για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές’’

Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο Επικρατείας τη λειτουργία των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές του χρόνου σε 10 περιοχές της χώρας μετά από σχετική προσφυγή κατά της Υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΑ Κ1-1119/07-Ο7-2014) των ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας),ΕΣΕΕ (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου) και ΟΙΥΕ (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος).
Η ΓΣΕΒΕΕ έχει επισημάνει ότι η εν λόγω ρύθμιση εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων και των ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων, που με όχημα <<τις ελεύθερες Κυριακές, θα οδηγούσαν στην περαιτέρω αποψίλωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και απασχολούν το 80% των εργαζομένων. Εξάλλου, είχε εξ αρχής επισημανθεί ότι το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές όχι μόνο δεν ενισχύει τον ανταγωνισμό αλλά αντιθέτως τον καταστρατηγεί εξόφθαλμα σε βάρος των μικρών και σε όφελος των μεγάλων, ενώ ταυτόχρονα καταστρέφει ουσιαστικά τις τοπικές αγορές, μεταφέροντας τζίρο και κατανάλωση σε συγκεκριμένες περιοχές και σε επιλεγμένα καταστήματα. Η απόφαση του ΣτΕ βάζει φρένο στις επιδιώξεις των πολυεθνικών ομίλων μέσω των δανειστών-εταίρων μας για ολιγοπώληση της αγοράς που αν την συνδυάσουμε με την κατάρρευση των εργασιακών σχέσεων, οδηγούμαστε σε κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε, η πρόσφατη εμπειρία σχετικά με τις επιπτώσεις από το άνοιγμα 8 Κυριακών το χρόνο (που εφαρμόστηκε σε «καλές» περιόδους εορτών και εκπτώσεων) κατέδειξε το μέγεθος της αποτυχίας, καθώς ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την καταναλωτική κίνηση είναι το εισόδημα των νοικοκυριών (που είναι περιορισμένο και μειούμενο) και όχι ο διαθέσιμος χρόνος για shopping around. Η ΓΣΕΒΕΕ θα μελετήσει την απόφαση του ΣτΕ και θα καθορίσει της στρατηγική της και την δράση της για το επόμενο πολύ κρίσιμο διάστημα, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων, αλλά και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Για το Δ.Σ Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Θέμης Δαβανέλλος Κων/νος Αναδιώτης