Πραγματοποιήθηκε χτες σύσκεψη στο χώρο του Ξενία για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας και παρευρέθηκαν στη σύσκεψη.
Μετά από ένα γόνιμο διάλογο και κατάθεση προτάσεων και απόψεων από διάφορους φορείς για το θέμα αποφασίστηκε η άμεση σύνθεση όλων των απόψεων, από το Δ.Σ της Ομοσπονδίας και κατάθεσης ολοκληρωμένης πρότασης προς το Δήμο με συγκεκριμένες λύσεις προ το Δήμο προκειμένου να συγκληθεί Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα το κυκλοφοριακό για λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων.
Παρακαλούμε κάθε εμπλεκόμενο φορέα ή και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο να μας αποστείλει άμεσα και εγγράφως την πρόταση του στη διεύθυνση Αθηνών 26, FAX 2634026770 και emai [email protected].

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Θέμης Δαβανέλλος Κων/νος Αναδιώτης