ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα :’’ Έρευνα Ινσιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ ‘’

Σας επισυνάπτουμε για ενημέρωση σας την εξαμηνιάια αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 0-49 άτομα προσωπικό και αποτελούν το 99,6 % των ελληνικών επιχειρήσεων.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Θέμης Δαβανέλλος Κων/νος Αναδιώτης

Download (DOCX, 1.53MB)