Κυριότερες δράσεις/παρεμβάσεις της ομοσπονδίας τα τελευταία 5 χρόνια

Η ομοσπονδία, από την ίδρυσή της και ως το ανώτερο τοπικό συλλογικό συνδικαλιστικό όργανο, συμμετέχει σε διάφορες δράσεις με σκοπό είτε την ανάδειξη ενός σημαντικού θέματος είτε την παρέμβαση σε αποφάσεις που πάντα αφορούν στην τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα. Με την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, η παρέμβαση της ομοσπονδίας γίνεται όλο και εντονότερη.

Τα τελευταία πέντε χρόνια μέσα από το πλήθος των δράσεών της, έχουν ξεχωρίσει κάποιες για τις οποίες υπήρξε εντονότερη κινητικότητα από άλλες. Με το σχέδιο “Αθηνά” του Υπουργείου Παιδείας προβλεπόταν οι συγχώνευση τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Ναύπακτο λειτουργούσε τμήμα από το ΤΕΙ Μεσολογγίου. Η παρουσία των φοιτητών είχε δώσει μια απρόσμενη οικονομική πνοή στην πόλη. Με το συγκεκριμένο σχέδιο προβλεπόταν η μεταφορά του στην Πάτρα, κάτι το οποίο θα σήμανε τον οικονομικό μαρασμό της πόλης, καθώς οι φοιτητές θα αναζητούσαν διαμονή στην Πάτρα. Η ομοσπονδία υπήρξε μπροστάρης στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και ενήργησε άμεσα και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς, με παραστάσεις σε υπουργεία και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι προσπάθειες στέφθηκαν εν μέρει από επιτυχία, καθώς ναι μεν αποτράπηκε η μεταφορά του στην Πάτρα, ωστόσο έγινε η μεταφορά του στο Αντίρριο, περίπου δώδεκα χιλιόμετρα έξω από τη Ναύπακτο και κοντά στην Πάτρα. Οι λόγοι για τους οποίους δεν ήταν και πολύ θετική εξέλιξη η μεταφορά στο Αντίρριο έχουν αναλυθεί παραπάνω.

Επίσης, δεν ήταν λίγες οι διαμαρτυρίες και οι παραστάσεις, οι οποίες αφορούσαν στην συνεχόμενη αύξηση των διοδίων της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, στην κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, στην προοπτική κατάργησης του υποκαταστήματος του ΙΚΑ ή της μεταφοράς του τοπικού ΟΑΕΕ στο Αγρίνιο. Ιδιαίτερα για τη Δ.Ο.Υ. και σε συνεργασία με το εργατικό κέντρο και το Δήμο έγιναν επισκέψεις σε υπουργεία και άλλους φορείς προκειμένου να καταδείξουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης Δ.Ο.Υ. στην πόλη και ότι η συγχώνευσή της με αυτή του Μεσολογγίου είναι δυσλειτουργική προς τις επιχειρήσεις.

Όμως, στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η Ομοσπονδία, εκτός από τις παραστάσεις διαμαρτυρίας για τα ανωτέρω θέματα, συνέβαλε στην ενημέρωση των τοπικών επιχειρηματιών για διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως και προγράμματα κατάρτισης. Από αρκετούς βέβαια κρίθηκε ότι ο αριθμός αυτός των ενημερώσεων δεν ήταν επαρκής, διότι δυστυχώς δεν ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή. Ωστόσο, υπήρξαν και θετικές αντιδράσεις με την προσμονή νέων παρόμοιων εκδηλώσεων.

Τέλος, η ομοσπονδία αρκετές φορές μαζί με το εργατικό κέντρο, μετά και τις καταστροφές που υπέστησαν πολλά χωριά στην ορεινή Ναυπακτία, προέβησαν στη συγκέντρωση τροφίμων προκειμένου να δοθούν στους πληγέντες κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην ανταπόκριση των επιχειρηματιών – μελών της ομοσπονδίας, οι οποίοι και ο καθένας στο επίπεδο που μπορούσε, συνεισέφεραν αρκετές ποσότητες τροφίμων. Καμία μεγάλη εμπορική αλυσίδα που δραστηριοποιείται στη Ναύπακτο δε συμμετείχε στη συγκέντρωση αγαθών για τους πληγέντες

Σχέσεις της τοπικής Ομοσπονδίας με τα Σωματεία μέλη και με τη ΓΣΕΒΕΕ

Η Ομοσπονδία καλείται να διαδραματίσει ένα σπουδαίο ρόλο για την επιχειρηματικότητα της γεωγραφικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται. Οι προσπάθειες προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα σωματεία  – μέλη της είναι ένας αγώνας εξαιρετικά δύσκολος. Η οικονομική κρίση έχει συμβάλλει, ώστε να είναι σχετικά μικρός ο αριθμός των επαγγελματιών που συμμετέχουν στα σωματεία.

Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ της Ομοσπονδίας και των σωματείων. Η συχνότητα με την οποία γίνεται αυτή η επικοινωνία δεν είναι τόσο συχνή όσο θέλουν τα σωματεία και για θέματα που πραγματικά τους ενδιαφέρουν, όπως φορολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά κτλ. Το αποτέλεσμα αυτής της δυσκολίας εμφανίζεται έντονα στις συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας, όπου τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει πλήρη συμμετοχή και απουσιάζουν αρκετοί αντιπρόσωποι των σωματείων. Ενώ υπάρχει πλήθος πληροφοριών καθημερινά που μπορεί η ομοσπονδία να μεταφέρει στα μέλη της, εντούτοις δε γίνεται. Οι κύριοι τρόποι επικοινωνίας είναι είτε μέσω δελτίων τύπων που δημοσιεύονται στον τοπικό ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο είτε μέσω μηνυμάτων από σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook). Κυρίως, τα θέματα για τα οποία γίνεται αυτή η ενημέρωση αφορούν σε δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, όπως εκλογές σωματείων και συνεδριάσεις. Τονίστηκε ιδιαίτερα από αρκετά μέλη ότι με την πρόσληψη του υπαλλήλου θα είναι εφικτό να υπάρχει αυτή η συνεχής ενημέρωση, αρκεί να δοθεί η πρέπουσα σημασία στις πληροφορίες που υπάρχουν. Το γεγονός ότι το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου είναι πρωινό και απογευματινό, δίνει την ευκαιρία στην ομοσπονδία να καταφέρει να οργανώσει ακόμη καλύτερα τη διαδικασία ενημέρωσης.

Το κάθε σωματείο έχει τα δικά του αιτήματα και ιδιαίτερα αυτό τον καιρό που ταλανίζεται από την οικονομική κρίση. Η Ομοσπονδία είναι δέκτης αυτών των αιτημάτων, ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι είτε δε γίνεται καλή επικοινωνία αυτών των αιτημάτων από την πλευρά της Ομοσπονδίας είτε οι αποδέκτες αυτών των αιτημάτων δε δίνουν την πρέπουσα σημασία. Έτσι, δημιουργείται μια αρνητική σχέση μεταξύ της ομοσπονδίας και των σωματείων της, με αποτελέσματα που σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτά που θέλει η επιχειρηματική κοινότητα. Διαμορφώνεται η αντίληψη ότι η Ομοσπονδία λειτουργεί κατά τρόπο μεροληπτικό απέναντι σε συγκεκριμένα σωματεία και τα υπόλοιπα βρίσκονται στην απέναντι πλευρά.

Σε διαφορετική κατάσταση είναι οι σχέσεις της Ομοσπονδίας με τη ΓΣΕΒΕΕ. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ των δύο φορέων, όπως διαπιστώνεται μέσω των προσωπικών συνεντεύξεων των μελών της Ομοσπονδίας που συμμετείχαν στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, για διάφορα θέματα και σχετικά άμεση ανταπόκριση της ΓΣΕΒΕΕ σε αιτήματα της Ομοσπονδίας. Η πολύ καλή επικοινωνία που υπάρχει διαπιστώνεται και από το τελευταίο γεγονός το Δεκέμβρη του 2014, όπου η ΓΣΕΒΕΕ κατόπιν αιτήματος της ομοσπονδίας ανταποκρίθηκε άμεσα και απέστειλε δύο ειδικούς πάνω σε θέματα που αφορούν στο ασφαλιστικό και φορολογικό πεδίο. Γίνονται προσπάθειες από την τοπική Ομοσπονδία να συμμετέχουν σε όσο το δυνατόν περισσότερες συνελεύσεις που πραγματοποιούνται από το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο, καθώς, επίσης επιδιώκεται και από τα δύο μέρη η συνεχόμενη ενημέρωση για θέματα που τους απασχολούν.

Ωστόσο, δεν υπάρχει συνεργασία σε προγράμματα του ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ. Οι κοντινότερες δομές του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ βρίσκονται στην Πάτρα, κάτι που καθιστά δύσκολη τη συνεργασία, παρόλο που υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την ομοσπονδία για συμμετοχή σε προγράμματα κυρίως Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Συνεπώς, θα ήταν χρήσιμο η ΓΣΕΒΕΕ να αναλάβει σημαντικό ρόλο, ώστε οι δομές της, όπως το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, αλλά και οι υπόλοιπες, να ανοίξουν δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με την Ομοσπονδία, ώστε να γίνεται ενημέρωση για οποιαδήποτε θέματα στα οποία μπορεί η Ομοσπονδία να λαμβάνει γνώση.